ตำบลเทนมีย์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเทนมีย์ ในสมัยก่อนสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ทำให้เป็นที่หมายปองของนายพรานแถนและนายพรานมี ทำให้นายพรานทั้งสองได้จับจองและตั้งรกรากอยู่ที่เนินที่ราบสูงบ้านเทนมีย์ในปัจจุบัน ซึ่งต่อมากรมการปกครองได้ประกาศจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่ "ตำบลเทนมีย์" และเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์เป็นรูปธนู

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเทนมีย์เป็นตำบลหนึ่งใน 20 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเทนมีย์ ด้านทิศเหนือตอนบนเป็นที่ค่อนข้างเรียบ บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด ด้านทิศตะวันออก ค่อนมาทางใต้เป็นที่สูงค่อย ๆ ลาดต่ำมาทางทิศตะวันตก ลักษณะเนื้อดินจะเป็นดินปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบโล่ง ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนอกเมือง ตำบลสลักได อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนอกเมือง ตำบลเฉียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,320 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
2. สถานีตำรวจภูธรตำบลเทนมีย์
3. สถานีนามัยตำบลเทนมีย์
4. อ่างเก็บน้ำอำปึล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.