ตำบลทมอ
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลทมอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2478 สมัยก่อนตำบลทมอมีสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งและมีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง ชาวบ้านเชื่อว่าก้อนหินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถเคลื่อนไหวเองได้ จึงตั้งชื่อตำบลนี้ว่าตำบลทมอ(ทมอแปลว่าหิน) และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ตำบลทมอได้แยกมาอีกตำบลหนึ่ง คือตำบลโคกยาง ปัจจุบันตำบลทมอมี 13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 25 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอปราสาท 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 43,343 ไร่ ทำการเกษตร 35,900 ไร่ ปลูกป่า 4,360 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเทนมีย์ และตำบลเฉนียง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกยาง และตำบลเชื้อเพลิง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาอ๋อง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาบัว อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,551 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดโคกบุ
2.วัดศิลามะ (ทมอ)
3.วัดลำดวน
4.สถานีอนามัยตำบลทมอ
5.สถานีอนามัยบ้านทัพไทย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.