ตำบลแนงมุด
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแนงมุดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยแยกมาจากตำบลบักได ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอพนมดงรัก ในช่วงนั้นตำบลแนงมุดมี 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านแนงมุด หมุ่ที่ 2 บ้านสระทอง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 บ้านประคำ หมุ่ที่ 5 บ้านคลองน้ำซับ หมู่ที่ 6 บ้านโคกพยุง ตำบลแนงมุดตั้งขึ้นตามคำบอกเล่าของคนสมัยก่อนว่า ในสมัยนั้นมีแหล่งน้ำกลางป่า ได้มีผู้หญิงชาวบ้านไปจับปลา บังเอิญแหล่งน้ำขณะนั้นมีปลาดุกเป็นส่วนมากและปลาดุกได้ปักมือผู้ที่ไปจับปลา ดังนั้นชาวบ้านได้เรียกชื่อติดต่อกันมาจนเป็นการเรียกชื่อตำบลจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกาบเชิงประมาณ 32 กิดลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 78,953 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบักได กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,250 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดบ้านแนงมุด
2.สำนักสงฆ์ดาร์สปวง
3.สำนักสงฆ์เขาแหลม
4.สำนักสงฆ์บ้านโคกสง่า
5.สำนักสงฆ์บ้านสระทอง
6.สำนักสงฆ์บ้านประคำ
7.สำนักสงฆ์บ้านโคกพยูง
8.สำนักสงฆ์บ้านตาโบล๊ะ
9.สำนักสงฆ์บ้านช้างหมอบ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.