ตำบลตรำดม
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมบริเวณตำบลนี้เป็นที่แช่ไม้สำหรับนำไปทำดุมเกวียนและเกวียน คำว่า ตรำดมมาจากภาษาเขมร คำว่า ตรำแปลว่า แช่ ส่วนคำว่า ดม มาจากคำว่า ดุมเกวียน รวมกันแปลว่า แช่ดุมเกวียน ต่อมาเรียกกันว่า ตรำดม จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
อบต. ตรำดม มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 68.40 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูง และเหมาะสำหรับทำนา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ อบต. หนองเหล็ก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่ อบต. โชเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต. สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,150 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ทอผ้าไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการ อบต. หมู่ 1 บ้านตรำดม
2. สวนปาล์ม หมู่ 5 บ้านทับมะระ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2
4. ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 2
5. สถานีอนามัยตำบลตรำดม หมู่ 1
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1
7. วัดบ้านตรำดม หมู่ 1

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.