ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลเกาะแก้วขึ้นอยู่เขตการปกครองของตำบลสำโรงทาบโดยต่อมา พ.ศ. 2519 ขอแบ่งแยกมาตั้งเป็นตำบลเกาะแก้ว และสาเหตุที่มีชื่อว่าเกาะแก้ว เนื่องจากในปี พ.ศ. 2496 มีการอพยพของราษฎรจากอำเภอขุขันธ์ และอำเภออุทุมพรพิสัยมาตั้งถิ่นฐานได้เห็นปรากฏการณ์เกาะกลางลำห้วยทับทัน จากจอมปลวกมีแสงประกายคล้ายลูกแก้วและบางครั้งเห็นการเคลื่อนของลำแสงกลางเกาะดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านเกาะแก้วเป็นต้นมา และใช้ชื่อดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อตำบลด้วย


สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 43.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,444 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน เหมาะกับการทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หมื่นศรี และ ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,954 คน และจำนวนหลังคาเรือน 905 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว
2. วัดบ้านหนองหว้า (โคกเจริญ)
3. สำนักสงฆ์ตะมะรุ่งเจริญวราราม
4. โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
5. วัดบ้านเกาะแก้ว
6. สำนักสงฆ์บุพะราม (โนนสวรรค์)
7. วัดโพธิ์ศรีธาตุ (สำนักสงฆ์)
8. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
9. โรงเรียนบ้านตางมาง
10. โรงเรียนบ้านตะมะ-หนองกระจาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.