ตำบลประดู่
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลประดู่มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน แต่เดิมขึ้นอยู่กับตำบลศรีสุข ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ มี 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดู่หัวนา, โคก, ขนวน, นาเทิง, เปือย, พอก, หนองพญา, ศรีราชา, ห้วยทุ่ง และโนนสำราญ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลประดู่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสำโรงทาบ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25.575 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,607 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผัก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบ้านดู่หัวนา
2. สำนักสงฆ์ศรีราชา
3. สถานีอนามัย
4. โรงเรียนบ้านขนวน
5. สำนักสงฆ์บ้านขนวน
6. ลำห้วยทับทัน
7. โรงเรียนบ้านดู่
8. โรงเรียนบ้านศรีราชา
9. โรงเรียนบ้านหนองพญา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.