ตำบลปราสาททอง
กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปราสาททองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 22 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2539 ได้จัดตั้งกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จึงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ ตำบลปราสาททองแยกออกจากตำบลตากูก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2533 มีจำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ 7 กิโลเมตร

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลปราสาททอง มีพื้นที่ทั้งหมด 15,902 ไร่ เป็นพื้นที่ราบสูงเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตากูก กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลช่างปี่ อำเภอศรีขรภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,631 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,349 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดปราสาททอง
2. แหล่งท่องเที่ยวเกษตรบ้านสามโค

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.