ตำบลจาน
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ชาวบ้านอพยพมาจากบ้านด่านโนนคูณ ชื่อบ้านจาน มาจาก หนองจาน และต้นจานที่มีอยู่ในหมู่บ้าน โดยมีอาจารย์โตนเป็นผู้ตั้ง และ เป็นชื่อตำบล “จาน” ตั้งแต่นั้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบ มีหนองน้ำมากมายตามหมู่บ้านต่าง ๆ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองไฮ, อบต.โพนข่า, อบต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทุ่ม, อบต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,879 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,463 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)โรงเรียนบ้านหนองคู,โรงเรียนบ้านดงบัง
2)วัดบ้านหนองคู
3)วัดบ้านจาน
4) วัดบ้านแดง
5) วัดบ้านเหล่ายอด
6) วัดบ้านฮ่องขาด
7) วัดบ้านดงบัง
8) วัดบ้านหนองตะเคียน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล จาน :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล จาน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.