ตำบลยางชุมน้อย
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลยางชุมน้อย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอยางชุมน้อย ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านยางชุมน้อย, หมู่ที่ 2 บ้านเขวาน้อย, หมู่ที่ 3 บ้านยางชุมน้อย, หมู่ที่ 4 บ้านเขวาน้อย, หมู่ที่ 5 บ้านยางชุมน้อย, หมู่ที่ 6 บ้านยางชุมน้อย, หมู่ที่ 7 บ้านยางชุมน้อย, หมู่ที่ 8 บ้านเขวาน้อย, หมู่ที่ 9 บ้านยางชุมน้อย, หมู่ที่ 10 บ้านยางชุมน้อย ปัจจุบันตำบลยางชุมน้อยได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลยางชุมน้อย และมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 10 ชุมชนตามหมู่บ้านที่มีอยู่ดั้งเดิม แต่ได้เปลี่ยนชื่อชุมชนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน คือ 1. ชุมชนหนองอ้อ 2. ชุมชนพูนราษฎร์พัฒนา 3. ชุมชนปู่ตา 4. ชุมชนหนองโป่งคำ 5. ชุมชนหนองบอน 6. ชุมชนปู่ผ้าขาว 7. ชุมชนบึงแหลม 8. ชุมชนต้นยางใหญ่ 9. ชุมชนหนองหัวสวน 10. ชุมชนหนองฮู

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบต่ำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรทุกชนิด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ จรด ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อยจ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จรด ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จรด ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 6,363 คน ชาย 3,269 คน หญิง 3,094 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ปลูกพริก ปลูกหอม กระเทียม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) เวทีประชาธิปไตย
2) วัดโพธิ์ชัยศรี
3) วัดเขาวน้อย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.