ตำบลหนองบัว
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองบัว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน พื้นที่ 42 ตร.กม. ห่างจากอำเภอกันทรารมย์ ประมาณ 7 กม.

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองบัว สภาพทั่วไปมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูณ์ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำมูล
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ยาง, อบต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.โพนเขวา อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,922 คน และจำนวนหลังคาเรือน 861 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)โรงเรียน 4 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) วัด/โบสถ์ศาสนาคริสต์ 5/1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.