ตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบึงมะลูตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2469 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 76 ปี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรลักษณ์ ประกอบด้วย บ้านบึงมะลู บ้านน้ำขวบ บ้านตาแท่น บ้านโนนดู่ บ้านโนนแสนคำ บ้านโนนเยาะ บ้านโนนศิริ บ้านหนองศาลา บ้านหนองตลาด บ้านโนนเปือย บ้านถนนวิหาร บ้านหนองตาอุด บ้านศรีสะอาด บ้านตาแท่นตะวันออก บ้านศรีลำดวน บ้านบึงมะลูเหนือ บ้านโนนเกตุ

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ 48,665 ไร่ (77.86 ตารางกิโลเมตร) สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินทรายมีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย มีหนองน้ำในหมู่บ้านต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรทุกๆปี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,486 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,875 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกปอ ปลูกมันสำปะหลัง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.คลองห้วยตะวัน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.