ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลน้ำอ้อมเป็นตำบลหนึ่งในหลายตำบลที่มีศักยภาพ ชื่อเสียงในด้านคุณภาพของผลไม้ ผลผลิตในการเพาะปลูก การเกษตรติดอันดับในระดับจังหวัดศรีสะเกษ เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย มะขามหวาน ตำบลน้ำอ้อมตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเขื่อง บ้านน้ำอ้อม บ้านขนาเก่า บ้านขยุง บ้านราษฎรพัฒนา บ้านคล้อเกษสิริ บ้านขนาใหม่ บ้านสว่าง บ้านโนนสำเริง บ้านสว่างตะวันออก บ้านสว่างพัฒนา บ้านกุดปลาขาว บ้านหนองโปร่ง บ้านเริงสวรรค์ บ้านน้ำอ้อมเหนือ บ้านขยุงตะวันออก

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,500 ไร่พื้นที่เป็นที่ราบต่ำ และบางส่วนเป็นที่ราบสูง เหมาะสำหรับการเกษตร เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ทต.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวียงเหนือ, ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,159 คน และจำนวนหลังคาเรือน 918 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.