ตำบลตระกาจ
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลตระกาจ เดิมขึ้นกับตำบลหนองฮาง อ.เบญจลักษ์ ต่อมาปี 2538 ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรลักษ์ มีหมู่บ้านในการปกครอง 11 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ห้วยตามาย เป็นแหล่งน้ำชลประทานมีคลองส่งน้ำ เหมาะสำหรับอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรในฤดูแล้ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,034 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,650 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3) วัด 9 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.