ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลกระแชง เดิมเป็นพื้นที่ป่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ปี พ.ศ.2101 ได้มีชาวเมืองขุขันธุ์อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณบ้านกระแชงเหนือในปัจจุบัน ซึ่งบริเวณนี้มีต้นกระแชง (ต้นลาน) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้นำหมู่บ้านจึงใช้ชื่อต้นกระแชงเป็นชื่อหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านกระแชงใหญ่ เป็นต้นมา ขึ้นตรงกับตำบลน้ำอ้อม ปี พ.ศ.2400 ได้ยกฐานะเป็นตำบลกระแชง มีขุนพิทักษ์ สารกิจ (นายเนียม พิทักษ์) เป็นกำนันคนแรก

พุทธสถานศีรษะอโศก
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่ทั้งหมด 47.04 ตารางเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ภูฝ้าย, ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 16,456 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,639 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำขนม ตัดเย็บเสื้อผ้า รองเท้า และทอผ้าไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
2) สำนักงานอัยการจังหวัด
3) เรือนจำจังหวัด
4) ค่ายลูกเสือ
5) หมู่บ้านศรีษะอโศก
6) อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
7) สหกรณ์การเกษตร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทร : 08 1967 4078

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.