ตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองหญ้าลาดแยกออกจากตำบลน้ำอ้อม ในปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสานและภาษาส่วย นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรลักษ์ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสมบูรณ์ บ้านกระบี่ บ้านแก บ้านป่าไม้พัฒนา บ้านนาน้ำคำ บ้านดงก่อ บ้านศรีเจริญ บ้านห้วยพอก บ้านดงสูง บ้านหนองหญ้าลาดพัฒนา

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ดินลูกรัง น้ำใต้ดินอยู่ลึกประมาณ 2 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 31.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,956.2154 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ตระกาจ , อบต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่งใหญ่ , อบต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.จานใหญ่ , อบต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,675 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,232 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)โรงเรียนการประถมศึกษา 2 แห่ง
2)ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง
3)สถานีอนามัยบ้านแก 1 แห่ง
4)โรงเรียนสอนพระภิกษุสามเณร 1 แห่ง
5)วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
6)ฝายหนองหญ้าลาด 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.