ตำบลสะเดาใหญ่
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสะเดาใหญ่ เป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่ตำบลหนึ่งในอำเภอขุขันธ์ แต่เดิมนั้น มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2514 ได้ทำการแยกออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลตาอุด และตำบลสะเดาใหญ่ และเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้เปลี่ยนสภาตำบลยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ห่างจากอำเภอไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบป่าละเมาะ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา, ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยเหนือ, ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,605 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำเสื่อใบเตย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดสำโรงสูง
2.วัดบ้านติม
3.สถานีอนามัยตำบลสะเดาใหญ่
4.ที่ทำการ อบต.สะเดาใหญ่
5.สถานีตำรวจประจำตำบล
6.โรงเรียนสะเดาใหญ่
7.โรงเรียนบ้านเขวิก
8.โรงเรียนบ้านใหม่
9.โรงเรียนบ้านโพง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.