ตำบลปราสาทเยอ
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปราสาทเยอ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเยอพูดภาษาเยอและภาษาส่วย ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน


สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 19,375 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,832 คน และจำนวนหลังคาเรือน 949 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) โรงเรียน 5 แห่ง
3) วัด 5 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) สถูปและปราสาท 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.