ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
คำว่าบักดอง แปลว่าไม้ด้ามหัก เป็นภาษาเขมร สันนิษฐานว่ามีชาวบ้านถากถางที่ทำกินจนมีด้ามมีด(พร้า) หัก ณ ที่ตั้งของตำบลนี้เมื่อประมาณ 300 ปีที่แล้ว ภาษาพูดส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร ภาษาอีสานเป็นบางส่วน มีประเพณีการละเล่นแม่มอ เพื่อสืบทอดการแก้บนของคนเฒ่าคนแก่ และมีพิธีการแต่งงานแบบเขมร คือจะใช้สิ่งของที่เป็น 12 ชิ้น เช่น เหล้าขวด ผ้าไหม 12 ชิ้น ส่วนหมูและไก่แบ่งเป็นครึ่งตัวในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และมีประเพณีอีกอย่างคือ การอุทิศเซ่นไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร (แซนโดนตา) เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานาน เป็นตำบลที่มีหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริ (หมู่บ้านทับทิมสยามตตำบลบักดองมีหมู่บ้านที่อยู่ในความปกครอง 19 หมู่บ้าน 2,694 ครัวเรือน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นที่ราบทางทิศเหนือและพื้นที่ดอนและเชิงเขาทางทิศใต้ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก มีบางส่วนเช่น หมู่ที่ 10,19 มีพื้นดินเป็นสีแดง เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ พืชผัก ผลิตผลผลิตออกจำหน่าย เช่น ยางพารา คุณภาพดี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,170 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,332 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)น้ำตกสำโรงเกียรติ
2)วัดผาน้ำย้อย
3)วัดบ้านบักดอง
4) ช่องเขาพระพะลัย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บักดอง :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง หมู่ที่ 6 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทร : 045 637142 โทรสาร : 045 637142

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บักดอง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.