ตำบลด่าน
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลด่าน ขึ้นอยู่กับอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาประมาณปี 2480 ได้ขอแยกมาขึ้นอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกำนันคนแรกคือ นายสิบโทลี วิเศษบัวลา (เดิมเคยเป็นทหาร) เนื่องจากเห็นว่าการเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด มีระยะทางไกลมาก สาเหตุที่ชื่อบ้านด่าน เนื่องจากสมัยก่อนมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ผู้นำหมู่บ้านจึงได้คิดอุบาย โดยการขุดดินโพน(โนน, ที่สูง) เอามาถมที่บ้านด่าน ซึ่งทำให้ปัจจุบันบ้านด่านเป็นเนินสูง และมีการขุดคูหนองฝายและหนองผาเวียงรอบหมู่บ้าน และทำกำแพงกั้นโจรผู้ร้าย เป็นเสมือนหน้าด่าน จึงได้ชื่อว่า บ้านด่าน ตั้งแต่นั้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ที่ตั้งตำบลด่านอยู่ห่างจากอำเภอราษีไศลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28.502 ตร.กม. หรือประมาณ 17,813 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 120-130 เมตร ตอนใต้มีพื้นที่ป่าโนนจานและตอนกลางเป็นพื้นที่ป่าดงแดง แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำน้ำเสียวไหลผ่านทางทิศตะวันออกลงสู่ลำน้ำมูล และมีลำน้ำมูลไหลผ่านทางตอนใต้และอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ มีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำมูล และ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัวแดง ลำน้ำเสียว ต.หนองแค
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,213 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ หัตถกรรม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)ลำน้ำเสียว
2)ป่าชุมชนดงแดง
3)ป่าโนนจาน
4) วัด 4 แห่ง
5) องค์การบริหารส่วนตำบล
6) สถานีอนามัยตำบลด่าน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.