ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เป็นตำบลอยู่ในการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัยประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล 1 หมู่บ้านคือ หมู่ 7 บ้านตำแย

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไปมีคลองน้ำอีสานเขียว(มีน้ำใช้ตลอดปี)
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,008 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา รับจ้าง
รองลงมาได้แก่ ค้าขาย, ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.