ตำบลห้วยทับทัน
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลห้วยทับทัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอห้วยทับทัน ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทับทัน, หมู่ที่ 2 ่บ้านหนองสิมใหญ่, หมู่ที่ 3 บ้าน บก - พอก, หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ้ม, หมู่ที่ 5 บ้านสร้างเรือ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองสิมน้อย, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน, หมู่ที่ 8 บ้านสวัสดี

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยทับทันไหลผ่านสู่แม่น้ำมูลในเขตอำเภอบึงบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 28.02 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทับทัน และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,945 คน และจำนวนหลังคาเรือน 411 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1)ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน
2)เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
3)องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
4) โรงพยาบาลห้วยทับทัน
5) สถานีตำบลภูธรอำเภอห้วยทับทัน
6) วัดป่าประชารังสรรค์
7) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
8)สถานีประปาส่วนภูมิภาค

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.