ตำบลโดด
กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโดดเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาประมาณปี พ.ศ.2415 ประชาชนพูดภาษาไทยอีสาน นับถือพุทธศาสนา เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัยต่อมาได้แยกมาขึ้นอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เมื่อ พ.ศ.2534

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูงป่าโปร่งสลับทุ่งนาดินปนทรายอากาศร้อนแห้ง ปริมาณฝนตกน้อย ถึงปานกลาง พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16,000 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองม้า กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ผือใหญ่ กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เสียว กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,914 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,613 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ที่ว่าการกิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.