ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาค ซึ่งเดินทางมาจากดอนมดแดง ได้มาตั้งบ้านเรือนครั้งแรกที่ทุ่งอุงมุง และตั้งชื่อบ้านว่าบ้านดองหมอน ต่อมานายนาค ไปพบที่ทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก มีลำธารซึ่งสามารถสัญจรทางน้ำได้ จึงได้มาตั้งบ้านเรือนที่ทำเลใหม่แห่งนี้ และได้สร้างเรือขึ้นมา 1 ลำเพื่อใช้ในการเดินทางแต่เรือได้ถูกไฟไหม้เรือแต่ส่วนหัวเลยตั้งชื่อว่าบ้านหัวเรือ บ้านหัวเรือได้ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2475 ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน พ.ศ.2536 ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกไป 8 หมู่บ้าน ไปตั้งเป็นตำบลขึ้เหล็ก ปัจจุบันตำบลหัวเรือมีหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก และยังมีคลองชลประทาน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ยางสักโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,621 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,247 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพริก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.สถานพินิจคุ้มครองเด็ก
2.ฝ่ายปฎิบัติการแทรกเตอร์ที่ 4
3.โครงการก่อสร้างชลประทาน 5
4.วัดบ้านหัวเรือ
5.หนองจำนัก
6.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.