ตำบลลาดควาย
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมที่ตั้งตำบลลาดควาย เป็นพื้นที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่ามากมายมีหนองน้ำแห่งหนึ่งที่มีควายป่ามากินน้ำและเล่าานน้ำที่หนองน้ำแห่งนั้นเป็นประจำ ซึ่งหนองน้ำนั้นชาวบานเรียกว่า หนองควายนอน แต่ส่วนมากชาวบ้านจะนิยมเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า "หนองควายเกือกตม" และคนที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นคนแรก มีชื่อว่า ขุนลาด จึงได้นำชื่อทั้งสองอย่างมารวมกันเป็น ลาดควาย ประมาณปี พ.ศ.2418 ซึ่งปัจจุบันเป็นตำบลลาดควาย มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้านา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่สูงลาดชันมาก ประกอบไปด้วยป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติภูหล่น ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,875 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,369 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง ทอผ้า ทอเสื่อใบเตย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการ อบต.ลาดควาย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงน้อย
3. วัดสุวรรณวงคำราม บ้านป่ากุงน้อย
4. วัดบ้านลาดควาย
5. วัดบ้านหนองผัวแพว (วัดเครือวัลย์)
6. โรงเรียน 4 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.