ตำบลคำไหล
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลคำไหลขึ้นต่อตำบลสุวรรณวารี (อำเภอโขงเจียม) เมื่อ พ.ศ. 2467 ได้แยกเป็นตำบลคำไหลเป็นสภาตำบลเมื่อ 2522 เป็นนิติบุคล พ.ศ.2539 เป็น อบต. พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลคำไหลห่างจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ 12 กม. ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 94 กม. มีพื้นที่ 140 ตารางกิโลเมรต หรือประมาณ 87,500 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองแสงใหม่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วารินทร์ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,929 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. แก่งจุการ
2. อบต.คำไหล
3. วัดมี 14 แห่ง
4. สถานีอนามัย 2 แห่ง
5. โรงเรียน 8 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.