ตำบลยางขี้นก
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
"ยางขี้นก" เดิมบริเวณด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านยางขี้นก มีหนองน้ำใหญ่ และมีต้นยางนาขึ้นมากมายและที่บริเวณต้นยางมีนกกระยางขาวจำนวนมาก เมื่อพลบค่ำนกกระยางขาวจะมานอนรวมกันบริเวณต้นยางนา ทำให้มีนกมากมายตอนเช้าจะมีขี้นกเต็มพื้นที่ขนาดกว้าง ชาวบ้านสามารถมาเก็บขี้นกใต้ต้นยางสำหรับนำไปเป็นปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เมื่อชาวบ้านอพยพมาก่อตั้งบ้านเรือนใกล้บริเวณหนองน้ำเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านยางขี้นก" จนกระทั่งถูกตั้งเป็นหมู่บ้าน/ตำบล จนถึงทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบและที่ลุ่ม มีหนองน้ำและป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่ายางขนาดใหญ่ มีความชุ่มชื้น โดยดูสภาพจากมีเห็ดชนิดต่าง ๆ เกิดตลอดปี ชาวบ้านสามารถหาเห็ดป่าได้ตลอดและขายเป็นสินค้ามีชื่อของตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านกอก ต.โนนรัง ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สร้างถ่อ ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุลลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หัวใน อ.เขื่องใจ จ.อุลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านไทย ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,811 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,007 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ , หาของป่า ,ลูกจ้าง , ทำสวน , ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดป่าหนองสองพี่น้อง
2. ลำห้วยเรือ
3. โบสถ์โบราณวัดผักแว่น
4. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางห้ามญาติ
5. วัดยางขี้นก
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี
8. ลานค้าริมทาง(ถนนแจ้งสนิท)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.