ตำบลเจียด
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
บ้านเจียดได้เกิดขึ้นมานานแล้ว สมัยพระวอ ซึ่งมี ตาอู่ ตาโค เป็นทหารคนสนิทที่แตกทัพมาแล้วบวชเป็นพระรวบรวมพรรคพวกเดินทางมาตั้งวัดชื่อวัดทางโค้งพะไล ตาอู่ ได้ลาสิขาแล้วครอบครัวได้เดินทางหาปลาที่กุดเข้ด่อนและลำห้วยทราย และได้เห็นภูมิประเทศบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีป่าเจียดขึ้นเต็มไปหมด จึงได้ชวนพรรคพวกมาตั้งรกรากด้านทิศตะวันออกของห้วยทรายและตั้งชื่อว่า "บ้านเจียด" ยกฐานะขั้นเป็นตำบลพร้อมอำเภอเขมราฐ เมื่อปี
พ.ศ.2543

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ระยะทางจากอำเภอเขมราฐประมาณ 23 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พังเคน กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี และต.นาตาล กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,684 คน และจำนวนหลังคาเรือน 924 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.เจียด
2.สถานีอนามัยเจียด
3.สระภูเขาเงิน
4.ดอยถ่ำพระ
5.สถานีตำรวจ
6.เนินโบกกอย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.