ตำบลนาเจริญ
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณ 50-60 ปีก่อน ที่บ้านนาเจริญมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหมู่บ้านและมีต้นบากขนาดใหญ่อยู่บริเวณหนองน้ำ ประชาชนที่สัญจรไปมาตั้งชื่อว่าบ้านเลิงบากหรือบ้านโนนบาก ประชาชนที่เข้ามาอยู่ส่วนใหญ่อพยพมาจาก อำเภอตระการพืชผล, อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอวารินชำราบ เมื่อมีคนเข้ามาอยู่มาก การทำเกษตรกรรมต่างๆก็ให้ผลผลิตดีทำให้การค้าขายผลผลิตกำไรดี ประชาชนในหมู่บ้านจึงร่วมกันตั้งชื่อหมู่บ้าน ซึ่งชื่อว่า บ้านนาเจริญ เมื่อสิบกว่าปีก่อนจึงได้ตั้งเป็นตำบลนาเจริญมาจนถึงปัจจุบัน


สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูงมีลำน้ำล้อมรอบตำบลตลอดทิศทาง ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและปลูกพริกหลังฤดูเก็บเกี่ยวและทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม มีเนื้อที่ทั้งหมด 21,035 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรโดยส่วนใหญ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต.6,809 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,629 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก; ทำนา
อาชีพเสริม: ปลูกพริก, ทอเสื่อ, เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.
2. สถานีอนามัย
3. โรงเรียน 6 โรง
4. วัด 7 แห่ง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
6. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
7. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
8. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 10 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล นาเจริญ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร : 045 361843 , 08 6248 8063

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล นาเจริญ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.