ตำบลบัวงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบัวงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเดชอุดม โดยในตำบลมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบัวงาม 5 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างเขตเทศบาลและอบต. 2 หมู่บ้าน นอกนั้นอยู่ในเขตอบต. 9 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น (ภาษาอีสาน) นับถือศาสนาพุทธ

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม เช่น ทำนา มีพื้นที่ทั้งหมด 44,280 ไร่ (รวมทั้ง อบต. และเทศบาล)
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,207 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,200 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ทอผ้า, ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบ้านบัวงาม
2. วัดบ้านหนองสนม
3. วัดบ้านหนองแวง
4. วัดบ้านราษฎร์สามัคคี
5. วัดบ้านโคกพัฒนา
6. วัดบ้านดอนชีใน
7. วัดบ้านดอนชีนอก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.