ตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาจะหลวยเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอนาจะหลวย ซึ่งประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้านและแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ลักษณะคือหมู่บ้านในเขตเทศบาล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยโลก หลักเมือง กลางเมือง ศรีพรม ห้วยซันเหนือ และห้วยซันใต้ หมู่บ้านนอกเขตเทศบาล 10 หมู่บ้านได้แก่ บ้านนาจะหลวย ท่าก่อ แก้งเรือง คำโทน โคกใหญ่ ดงขวาง แก้งขี้เหล็ก โคกใหญ่ แก้งเรืองพัฒนา และหนองมันปลา ตำบลนาจะหลวยเมื่อก่อนเป็นถิ่นที่อยู่ของ "จะรวย" ซึ่งเป็นภาษาส่วย ภาษาไทยเรียกว่า "กะจ้อน" ซึ่งครั้งแรกชาวบ้านรกรากที่ตะหลุง ต่อมาเกิดโรคระบาดจึงย้ายลงมาตั้งรกรากที่พลาญซึ่งก็เกิดโรคระบาดอีกครั้ง จึงได้อพยพลงมาอยู่ที่นาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์แต่พื้นที่นี้มีจะรวยทากจึงเรียกว่า "นาจะรวย" แต่เนื่องจากเป็นภาษาส่วยดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกเพี้ยนมาเป็น "นาจะหลวย" ซึ่งใช้เป็นชื่อตำบลและอำเภอมาจนถึงทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาพนมดงรัก กั้นชายแดนไทย-ลาว
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,389 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,627 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน,ทำไร่,ค้าขาย และรับราชการ
อาชีพเสริม ทอผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดป่าโนนนิเวศน์
2. วัดป่านาจะหลวย
3. วัดป่าภูพลาญสูง
4. ศาลหลักเมืองอำเภอนาจะหลวย
5. ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย
6. ธนาคารออมสิน สาขานาจะหลวย
7. สถานีตำรวจอำเภอนาจะหลวย
8. โรงเรียนนาจะหลวย
9. น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว)
10. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.