ตำบลหนองเหล่า
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองเหล่า ตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศเพราะมีหนองน้ำขังตลอดปีเป็นจำนวนมาก และมีป่ารอบบริเวณหนองน้ำและลำเซบาย มีชาวบ้านไม่ทราบสัญชาติเข้ามาทำไร่อ้อย เมื่อเลิกจากทำไร่อ้อยก็ทำนา ป่ารอบหนองน้ำไม่ค่อยหนาทึบ ชาวบ้านจึงเรียกว่า "เหล่า" ตามภาษาท้องถิ่นจึงเรียกว่า "หนองเหล่า" ตำบลได้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2387 แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน โดยชาวบ้านที่อพยพมาตั้งหมู่บ้าน ขยายไปเป็นตำบล จะมีสำเนียงพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พื้นที่ตั้งหมู่บ้านจะมีหนองน้ำและป่ารอบ ๆ หมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลหนองเหล่า" มาจนปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้ไม่หนาทึบ และมีหนองน้ำที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นจำนวนมาก เหมาะกับการเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองฮาง, ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ก่อเอ้ , อ.เขื่องใน และ ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองเหล่า , หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,019 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,296 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพริกปลอดสารพิษ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองเหล่า
2. สถานีอนามัยตำบลหนองเหล่า
3. วัด 12 แห่ง
4. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.