ตำบลนาเลิง
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาเลิง ได้แยกออกจากตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำนันคนแรก คือ นายพุทธา รัตนโสภา จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีพื้นที่เป็นที่ราบ มีหนองน้ำ ลำห้วย ลำน้ำไหลผ่าน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการเพาะปลูก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไผ่ใหญ่, ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,013 คน และจำนวนหลังคาเรือน 754 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม หัตถกรรม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต. นาเลิง
2. วัดป่าบ้านนาเลิง
3. วัดบ้านดอนส้มป่อย
4. วัดบ้านทุ่งมณี
5. วัดบ้านนาเลิง
6. วัดบ้านหนองคู
7. วัดบ้านหนองบัว
8. วัดบ้านผือ (สวนลิง)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.