ตำบลโนนโหนน
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ผู้ก่อตั้งตำบลโนนโหนน คือ ท่านหลวงจางวาง แต่เดิมตำบลโนนโหนน มี 18 หมู่บ้าน รวมตำบลโนนผึ้ง และตำบลโนนผึ้งแยกออกจากตำบลโนนโหนนเมื่อปี 2524 ปัจจุบันตำบลโนนโหนนมี 12 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบ มีลำห้วยฝับไหลผ่าน มีหนองน้ำธรรมชาติกระจายทั่วไป พื้นที่ทำนามีความอุดมสมบูรณ์
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสำโรง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าตลาด อำเภอวารินชำราบ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,026 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,172 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก - ทำนา
อาชีพเสริม - ปลูกผักสวนครัว , เลี้ยงไก่ , เป็ด , สุกร , โค-กระบือ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบูรพรราม ม.1
2. วัดศิริวัฒนาราม ม.2
3. วัดบ้านคอนสาย ม.3
4. วัดบ้านหนองคู ม.7
5. วัดศรีบุญเรือง ม.10
6. วัดบ้านโหนนน้อย ม.5

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.