ตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมสระสมิงมีสระน้ำเป็นจำนวนมาก และเป็นสระน้ำที่มีดอกบัวอยู่เต็มสระเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนประกอบอาชีพทำนา สระน้ำประชาชนใช้ทั้งเลี้ยงสัตว์และเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ ใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ในสมัยโบราณ สัตว์ป่าต่างๆได้มาอาศัยความร่มเย็นจากสระสมิง จึงได้ตั้งชื่อว่า "สระสมิง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.สระสมิงเป็นพื้นที่ราบ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ไม่มีการอพยพไปอยู่ที่อื่น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คูเมือง อ.วาริชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง และ ต.นาเจริญ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาล่วง ต.ป่าโม่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขต อบต.คูเมือง และ อ.สำโรง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,832 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,223 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งานและขาย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.