ตำบลโนนผึ้ง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโนนผึ้ง เป็นตำบลค่อนข้างใหม่ของอ.วารินชำราบ เดิมขึ้นการปกครองอยู่กับต.โนนโหนนมี 18 หมู่บ้าน
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้แบ่งการปกครองออกจากตำบลโนนโหนนมาเป็นตำบลโนนผึ้ง สาเหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นตำบลโนนผึ้งนั้น ได้ตั้งตามมติที่ประชุมของ กสต. ซึ่งมีมติที่ประชุมมีว่าให้มีนามเดิมของตำบลเก่าติดมาด้วย จึงเอาคำว่า "โนน" เป็นคำนำหน้า แล้วยึดถือเอาชื่อหมู่บ้านที่ตั้งศูนย์เป็นตัวตามท้าย ซึ่งที่ตั้งศูนย์ตั้งอยู่ที่ บ้านผึ้งออก หมู่7 จึงได้เรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลโนนผึ้ง"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.โนนผึ้ง มีระยะทงห่างจาก อ.วารินชำราบ 7 กิโลเมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกไม้ผลเจริญเติบโตไม่ได้ ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังบางส่วน และถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุลลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แสนสุข ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บุ่งหวาย ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,540 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,089 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงไก่ ทำสวน ปลูกผัก และรับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดหนองป่าพง
2.โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
3.กลุ่มผลิตแปรรูปอาหาร (แค็ปหมู)
4.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
5.สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.