ตำบลดอนจิก
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
บ้านดอนจิกเป็นหมู่บ้านหนาทึบไม้ที่เกินนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นไม้เนื้อแข็งโดยเฉพาะไม้จิกขึ้นหนาแน่นมาก ประกอบกับหมู่บ้านนี้เป็นที่ราบสูงริมลำห้วยกว้างจึงเรียกว่าบ้านดอนจิก
ประมาณ ปี 2336 มีชุมชนเล็กๆ เกิดขึ้นจากการกล่าวขานมา เมื่อปี 2530 ได้มีราษฎรเพิ่มมากขึ้นทางราชการได้จัดตั้งหมู่บ้านดอนจิกหมู่ที่ 1 มีนายตาก แสงเบ้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน และปัจจุบันมีจำนวน 23 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสลับดอน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพธิ์ไทร ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร และต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองบัวฮี ต.อ่างศิลา ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คันไร่ ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ไร่ใต้ ต.นาโพธิ์ ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,379 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.อบต.ดอนจิก
2.แก่งลำดวน
3.แก่งใหญ่
4.แก่งกุดชมภู
5.แก่งปลาขาว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.