ตำบลไร่ใต้
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลไร่ใต้ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี แต่ก่อนการปกครองตำบลไร่ใต้จะมีหลวงอุประชาแก่นนคร เป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ต่อมาจึงมีการขยายเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ พร้อมมีการตั้งผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านมาจนถึงบัดนี้ การคมนาคม ใช้ทางน้ำ คือ ลำน้ำโมใญ่ แต่ปัจจุบันนี้ใมช้คมนาคมทางบก ต.ไร่ใต้มีเขตการปกครอง 15 หมู่บ้าน และลักษณะโดยทั่วไปของตำบลไร่ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโดม มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ หาดทรายทอง อันเป็นแหล่งที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโดม ดินเป็นดินจืด ที่ราบลุ่มปนทราย ป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติเหลือน้อย ที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำที่ไหลผ่าน 1 สาย คือ แม่น้ำโดม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,270 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ิอาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดศรีสว่าง
2. สถานีอนามัยไร่ใต้ เฉลิมพระเกียรติ
3. หาดทรายทอง
4. ดอนปู่ตา
5. สำนักสงฆ์
6. ลำน้ำโดมใหญ่

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.