ตำบลหนองไฮ
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองไฮมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองไฮ หมู่2 บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่3 บ้านหนองไฮเหนือ หมู่4 บ้านหนองบัว หมู่5 บ้านสร้างไหง่นใต้ หมู่6 บ้านนาแก หมู่7 บ้านสร้านโหง่นเหนือ หมู่8 บ้านหนองเหล็ก หมู่9 บ้านนานวล หมู่10 บ้านหนองสิม หมู่11 บ้านตลาด หมู่12 บ้านนาสามัคคี

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านสองสาย สายที่ 1 คือ ลำห้วยแคนไหลมาเชื่อมกับลำห้วยผับที่บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่5 และเป็นรอยต่อระหว่าง อบต.หนองไฮ กับ อบต.ค้อน้อย สายที่สองคือ ลำห้วยเจิก ไหลผ่านพื้นที่ส่วนกลางของ อบต. หนองไฮ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,641 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,235 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ทำข้าวหลาม ทอเสื่อ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดศรีนวล บ้านนานวล
2.วัดบ้านสร้างโหง่น
3.วัดบ้านนาแก
4.วัดบ้านน้ำเกลี้ยง
5.วัดป่าหนองบัว
6.วัดป่ากุดสมบูรณ์
7.วัดป่าพุทธเจดีย์
8.วัดบ้านหนองเหล็ก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.