ตำบลบอน
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบอนเป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2532 โดยแยกออกมาจาก ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (เดิมเป็นอำเภอวารินชำราบ) มีหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสำโรง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสำโรง ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 23 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าลาด ต.ห้วยขยูง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,800 คน และจำนวนหลังคาเรือน 704 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัด 4 แห่ง
2.โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.