ตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ บ้านคำเขื่อนแก้ว บ้านหัวสะพาน บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองชาด บ้านคันเปือย บ้านห้วยไฮ บ้านสวนสน บ้านคำมันปลา บ้านคีรีเขต บ้านห้วยเหว่อ บ้านโนนกลาง บ้านห้วยวังลม บ้านสุวรรณวารี บ้านลาดวารี บ้านคำนกหอ และบ้านใหม่นาคำ โดยตำบลคำเขื่อนแก้วได้แยกออกมาจากตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2524 มีนายปอง แก้ววงษา เป็นกำนันคนแรก และคนปัจจุบันได้แก่ นายบัวไข ผาดี สาเหตุที่ได้ชื่อตำบลว่า "คำเขื่อนแก้ว" นั้น ได้ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ำซึม/น้ำซับ (ภาษาท้องถิ่นเรียก "คำ") ผนวกตั้งอยู่ริมเขื่อนสิรินธร จึงเรียกให้เป็นมงคลว่า "คำเขื่อนแก้ว"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะเป็นที่ราบสูง มีเนินดินสลับกับลานหินเป็นบางแห่ง หลายๆ หมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน จับปลา ค้าขาย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม และ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,795 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,319 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่ และค้าขาย
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด, ทำประมงน้ำจืด
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.น้ำตกตาดโตน
2.แก่งตะนะ
3.วัดน้ำบุ้น
4.วัดห้วยไฮ (บ้านห้วยไฮ)
5.เขื่อนสิรินธร
6.เขื่อนปากมูล

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.