ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
การที่หมู่บ้านนี้ได้นามว่า "บ้านหนองบัวบาน" นั้น มีเรื่องเล่าว่าในหมู่บ้านได้มีหนองน้ำเกิดขึ้นเองบรรดาสัตว์ป่าก็มาดื่มกินกัน ในสมัยนั้นมีช้างเชื่อกหนึ่งมีชื่อว่า"ช้างบักบาน"เป็นช้างที่ดุร้ายมาก จนถึงขนาดนายพรานก็ต้องออกล่า ในที่สุดช้างบักบานก็มาตายที่หนองน้ำแห่งนี้จึงได้เรียกว่า"หนองบักบาน"ต่อมาก็กลายเป็น"หนองบัวบาน"และอยู่มาก็ถูกเรียกว่า"บ้านหนองบัวบาน"มาจนทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
บ้านหนองบัวบานตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัวบาน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1,2,3,7,8,9 บ้านหนองบัวบาน ม.4 บ้านโคกโต่งโต้น ม.5 บ้านหลักศิลา ม.6 บ้านหนองคู ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ 14 กม. เนื้อที่ 69 กม. ภูมิประเทศ เป็นที่ดอน และเนินเขาทางซีกตะวันตก เป็นที่ลุ่มติดลำน้ำชี และบึงละหานซีกตะวันออก และทิศเหนือ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำชี และ ต.ส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,510 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,800 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าไหมมัดหมี่/ตัดเย็บผ้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. คลองยายแก้ว
2. ภูซาด
3. รองพระพุทธบาทหลักศิลา
4. วัดเขาจอมทอง
5. วัดนิคมหนองบัวบาน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.