ตำบลบ้านขาม
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองบัวใหญ่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจัตุรัส มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนา หมู่ 2 บ้านขาม หมู่ 3 บ้านหนองลูกช้าง หมู่ 4 บ้านงิ้ว หมู่ 5 บ้านทุ่งเสมียนตรา หมู่ 6 บ้านโนนคร้อ หมู่ 7 บ้านโนนทะยอม หมู่ 8 บ้านใหม่นาดี หมู่ 9 บ้านหนองสะแก หมู่ 10 บ้านโนนตะโก หมู่ 11 บ้านโนนคร้อเหนือ หมู่ 12 บ้านโนนคร้อใต้
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านตาล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,400 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,241 หลังคาเรือน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.