ตำบลหนองโดน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองโดน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจตุรัส มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาย, หมู่ที่ 2 บ้านหนองโดน, หมู่ที่ 3 บ้านห้วย, หมู่ที่ 4 บ้านร้านหญ้า, หมู่ที่ 5 บ้านพลับ, หมู่ที่ 6 บ้านย่างเครือ, หมู่ที่ 7 บ้านหนองพันก๊ก, หมู่ที่ 8 บ้านร้านหญ้าใหม่, หมู่ที่ 9 บ้านห้วยยาง, หมู่ที่ 10 บ้านกุดตะเคียน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส และ ตำบลท่ากูบ กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,794 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,654 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.
2.พระพุทธบาทจำลอง
3.วัด 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน บ้านห้วย หมู่ 3 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.