ตำบลหัวทะเล
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหัวทะเลแยกตัวออกมาจากตำบลบ้านตาลเมื่อประมาณ 30 ปี ที่ผ่านมา โดยตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.บำเหน็จณรงค์ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวทะเล บ้านหัวสระ บ้านกุ่ม บ้านหนองประดู่ บ้านเขาดิน บ้านโคกแสว ้านหนองดง บ้านเก่า บ้านโนนสังข์ บ้านหัวสะพาน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นชุมชนชนบท ที่ยังคงความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีเดิมของชุมชนอย่างเหนียวแน่น พื้นที่เป็นที่ราบสูง ในบริเวณที่นาน้ำท่วมถึง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรางค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรางค์ จ.ชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,310 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,570 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอพรม,รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.บึงทะเลสีดอ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.