ตำบลโคกเริงรมย์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกเริงรมย์ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน และไทยโคราช นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อบต.โคกเริงรมย์ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโคกเริงรมย์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ำ มีแหล่งน้ำไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ คือ ลำคันฉู และคลองหักทาม มีเนื้อที่ทั้งหมด 60 ตร.กม. หรือ 37,500 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็ดณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็ดณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,389 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,253 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โคกเริงรมย์
2. สถานีอนามัยโคกเริงรมย์
3. วัดภิรมยาวาส
4. วัดโพธิ์ศรีธาราม
5. โรงเรียนโคกเริงรมย์วิทยา
6. โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.