ตำบลโคกเพชรพัฒนา
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกเพชรพัฒนาเดิมขึ้นกับตำบลโคกเริงรมย์ เมื่อปี พ.ศ.2536 ทางราชการได้อนุมัติให้เป็นตำบลโคกเพชรพัฒนา มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ๆ สองข้างทางเป็นไร่ปลูกมันสำปะหลัง ไร่พริก
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,463 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,487 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน/ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) เขื่อนลำคันฉู
2) โรงเรียน 6 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) มีวัด 9 แห่ง
5) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.