ตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
สภาพทั่วไปของตำบลห้วยยางเป็นลักษณะที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ ๆ ห่างจากตัวอำเภอดอนสาร ประมาณ 7 กม. แบ่งเขตการปกครอง 15 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ห้วยยางตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอคอนสาร ระยะห่างจากอำเภอคอนสารประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 127 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งพระ และต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงบัง และต.โนนคูณ อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งลุยลาย อ.ดอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 15,277 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,213 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) สวนรุกชาติน้ำผุดทัพลาว บ้านบาเบียด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.