ตำบลหนองฉิม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ราวปี 2425 หลวงวิเศษ (ขำ) เป็นคนแรกที่นำครอบครัวของตนจากนครราชสีมา เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตนี้ จึงทำให้ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงและชาวบ้านที่อพยพมาจากจังหวัดมหาสารคามมาจับจองพื้นที่ทำกินและตั้งรกรากมากขึ้นและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองซึกวีก" ตามชื่อหนองน้ำ และขยายหมู่บ้านออกไปจดหนองน้ำขนาดใหญ่ชื่อ "หนองฉิม" จึงเรียกรวมกันว่าบ้าน "หนองฉิมซึกวึก" จนเหลือเพียงชื่อหมู่บ้าน "หนองฉิม" เท่านั้น

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองฉิม เดินทางจากสามแยกบ้านค่ายไปตามทางบ้านค่าย-ละหาน 2180 เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกะฮาด อ.เนินสง่า อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลรังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกะฮาด ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,588 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,338 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัด
2) หนองซึกวึก
3) องค์การบริหารตำบลหนองฉิม
4) สถานีอนามัยตำบลหนองฉิม
5) โรงพยาบาลเนินสง่า
6) ศาลาพระง้าง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.