ตำบลไก่คำ
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลไก่คำ ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนาจิก แยกออกจากตำบลนาจิก พ.ศ. 2585 แยกออกจากตำบลนาจิกมาขึ้นกับตำบลบุ่ง อยู่มาประมาณ 7 ปี ได้ขอแยกออกมาเป็นตำบลไก่เขี่ย เมื่อ พ.ศ. 2489 โดยมีนายพรมสังขาล ศาสตราชัยเป็นกำนันคนแรก บ้านไก่เขี่ย ตั้งชื่อตามบ่อน้ำที่มีอยู่ เป็นน้ำสีทองคำไหลล้นออกมา และมีฝูงไก่ ออกไปคุ้ยเขี่ยกินจอก แหน ที่บริเวณบ่อน้ำนี้เป็นประจำ อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านไปเห็นน้ำในบ่อไหลล้นออกมา เป็นสีคล้ายสีทองคำ และไก่ที่ไปคุ้ยเขี่ยอาหารพลัดตกลงไปในบ่อทองคำ เป็นไก่สีเหลืองอร่ามคล้ายทองคำ จึงเรียกบ้านไก่เขี่ย เป็น บ้านไก่คำ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ เหมาะในการทำนา และมีหนองน้ำ สระน้ำจำนวนมากและมีป่าละเมาะจำนวนหนึ่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,945 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.