ตำบลนาจิก
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาจิก เป็นตำบลที่มีการตั้งถิ่นฐานของประชากรมาเป็นระยะเวลานานนับร้อย ๆ ปี ส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อแสวงหาพื้นที่ทำการเกษตร เดิมตำบลนาจิกแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2516 ได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลโนนโพธิ์อีก 1 ตำบล จึงเหลืออยู่เพียง 13 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2538 ได้แยกตำบลออกอีก 1 ตำบล คือตำบลดอนเมย ปัจุบันคงเหลือ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านนาจิก, หนองทุ่งมนต์, เชือก(3), เชือก (4) หนองนาเทิง, หนองชาด โนนผึ้ง โนนสมบูรณ์ โดยมีนายนิคม ฝ่ายบุตร เป็นประธานสภาตำบล และเมื่อวันที่ 17 กุภาพันธ์ 2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบ บางแห่งเป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ ไม่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นหนองน้ำ สระน้ำ หลายหมู่บ้านมีการจักสานไม้ไผ่ เช่น สานมวยนึ่งข้าว ตะกร้า ฯ มีการทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า เหมาะสำหรับการพัฒนาอาชีพเสริมด้านการจักสานไม้ไผ่ และการทอผ้าในหมู่บ้าน ตำบล และจัดส่งจำหน่ายทั่วประเทศ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,164 คน และจำนวนหลังคาเรือน 869 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม คือ จักสาน ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.